Ziua Transmisioniștilor Militari (Day of Military Signalling Troops)

Tehnicã modernã folositã de transmisioniºtii militari (2)(Modern equipment)- foto Eugen Mihai

Tehnică modernă folosită de transmisioniștii militari (2)(Modern equipment)- foto Eugen Mihai