România a predat comanda SEEBRIG (Romania handed over the SEEBRIG command)

Generalul de brigadã Virgil Bãlãceanu, la final de mandat, ºi noul comandant al SEEBRIG, generalul de brigadã Zyber Dushku (Brigade General Balaceanu at the end of his mandate and Brigade General Dushku, the SEEBRIG new commander)- foto Mircea Romocea

Generalul de brigadă Virgil Bălăceanu, la final de mandat, și noul comandant al SEEBRIG, generalul de brigadă Zyber Dushku (Brigade General Balaceanu at the end of his mandate and Brigade General Dushku, the SEEBRIG new commander)- foto Mircea Romocea