România a predat comanda SEEBRIG (Romania handed over the SEEBRIG command)

Generalul Bãlãceanu þine un discurs în timpul ceremoniei (General Balaceanu  delivering his speech during the ceremony)  - foto Mircea Romocea

Generalul Bălăceanu ține un discurs în timpul ceremoniei (General Balaceanu delivering his speech during the ceremony) - foto Mircea Romocea