Dialog Militar Româno-Slovac(Romanian-Slovakian Military Dialogue)

Secretarul de stat Aurel Lascu în timpul discuþiilor cu delegaþia slovacã (State Secretary Aurel Lascu during the talks with the Slovakian delegation)- foto Valentin Ciobârcã

Secretarul de stat Aurel Lascu în timpul discuțiilor cu delegația slovacă (State Secretary Aurel Lascu during the talks with the Slovakian delegation)- foto Valentin Ciobârcă