Ziua Porþilor Deschise la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni (Open Doors Day at the 90th Otopeni Air Transport Base)- foto Cãtãlin OvreiuSecretarul de stat pentru armamente, 
Aurel Ionel Lascu, împreunã cu ºeful Statului Major al Forþelor Aeriene, generalul-maior Ion-Aurel Stanciu, la Ziua Porþilor Deschise la Baza 90 Transport Aerian (state Secretary for Armaments, Aurel Ionel Lascu and chief of the Air Force Staff Major General Ion Aurel Stanciu at the 90th Air Transport Base)- foto Cãtãlin OvreiuAspect de la Ziua Porþilor Deschise la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni(Open Doors Day at the 90th Air Transport Base) - foto Cãtãlin Ovreiu
Ziua Porților Deschise la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni (Open Doors Day at the 90th Otopeni Air Transport Base)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 771 ori.
Secretarul de stat pentru armamente,
Aurel Ionel Lascu, împreună cu șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul-maior Ion-Aurel Stanciu, la Ziua Porților Deschise la Baza 90 Transport Aerian (state Secretary for Armaments, Aurel Ionel Lascu and chief of the Air Force Staff Major General Ion Aurel Stanciu at the 90th Air Transport Base)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 854 ori.
Aspect de la Ziua Porților Deschise la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni(Open Doors Day at the 90th Air Transport Base) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 830 ori.
Secretarul de stat pentru armamente, 
Aurel Ionel Lascu, prezent la Ziua Porþilor Deschise la Baza 90 Transport Aerian (State Secretary for Armaments at the 90th Air Transport Base)Aurel Ionel Lascu- foto Cãtãlin Ovreiu Aspect de la Ziua Porþilor Deschise la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni (Aspect from the 90th Air Transport Base) - foto Cãtãlin Ovreiu ªeful Statului Major al Forþelor Aeriene, generalul-maior Ion-Aurel Stanciu, la Ziua Porþilor Deschise la Baza 90 Transport Aerian ( Chief of Air Force Staff Major General Ion Aurel Stanciu at the 90th Otopeni Air Transport Base)- foto Cãtãlin Ovreiu
Secretarul de stat pentru armamente,
Aurel Ionel Lascu, prezent la Ziua Porților Deschise la Baza 90 Transport Aerian (State Secretary for Armaments at the 90th Air Transport Base)Aurel Ionel Lascu- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 750 ori.
Aspect de la Ziua Porților Deschise la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni (Aspect from the 90th Air Transport Base) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 719 ori.
Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul-maior Ion-Aurel Stanciu, la Ziua Porților Deschise la Baza 90 Transport Aerian ( Chief of Air Force Staff Major General Ion Aurel Stanciu at the 90th Otopeni Air Transport Base)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 777 ori.
Pregãtiri de îmbarcare la bordul aeronavelor Bazei 90 Transport Aerian (Preparation to embark on the planes from the 90th Air Transport Base) - foto Cãtãlin OvreiuPregãtiþi de decolare la bordul unui avion de transport al Bazei 90 Transport Aerian (ready to take off on board of a transportation plane from the 90th Air Transport Base)- foto Cãtãlin OvreiuZiua Porþilor Deschise la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni(Open Doors Day at the 90th Otopeni Air Transport Base) - foto Cãtãlin Ovreiu
Pregătiri de îmbarcare la bordul aeronavelor Bazei 90 Transport Aerian (Preparation to embark on the planes from the 90th Air Transport Base) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 734 ori.
Pregătiți de decolare la bordul unui avion de transport al Bazei 90 Transport Aerian (ready to take off on board of a transportation plane from the 90th Air Transport Base)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 686 ori.
Ziua Porților Deschise la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni(Open Doors Day at the 90th Otopeni Air Transport Base) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 677 ori.