Ziua Porților Deschise în bazele aeriene (Open Doors Day at the air bases)

Secretarul de stat pentru armamente, 
Aurel Ionel Lascu, împreunã cu ºeful Statului Major al Forþelor Aeriene, generalul-maior Ion-Aurel Stanciu, la Ziua Porþilor Deschise la Baza 90 Transport Aerian (state Secretary for Armaments, Aurel Ionel Lascu and chief of the Air Force Staff Major General Ion Aurel Stanciu at the 90th Air Transport Base)- foto Cãtãlin Ovreiu

Secretarul de stat pentru armamente,
Aurel Ionel Lascu, împreună cu șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul-maior Ion-Aurel Stanciu, la Ziua Porților Deschise la Baza 90 Transport Aerian (state Secretary for Armaments, Aurel Ionel Lascu and chief of the Air Force Staff Major General Ion Aurel Stanciu at the 90th Air Transport Base)- foto Cătălin Ovreiu