Ziua Porților Deschise în bazele aeriene (Open Doors Day at the air bases)

ªeful Statului Major al Forþelor Aeriene, generalul-maior Ion-Aurel Stanciu, la Ziua Porþilor Deschise la Baza 90 Transport Aerian ( Chief of Air Force Staff Major General Ion Aurel Stanciu at the 90th Otopeni Air Transport Base)- foto Cãtãlin Ovreiu

Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul-maior Ion-Aurel Stanciu, la Ziua Porților Deschise la Baza 90 Transport Aerian ( Chief of Air Force Staff Major General Ion Aurel Stanciu at the 90th Otopeni Air Transport Base)- foto Cătălin Ovreiu