Oficialitãþile participante la ceremonia dedicatã Zilei Forþelor Aeriene Române (Officials in the ceremony occasioned by the Romanian Air Force Day)- foto Petricã MihalacheParticipanþi la ceremonie (Officials in the ceremony) - foto Petricã MihalacheGeneral-maior Ion Aurel Stanciu, ºeful Statului Major al Forþelor Aeriene, adresându-se audienþei (Major General Ion Aurel Stanciu, chief of the Air Force Staff, addresses to the audiance)- foto Petricã Mihalache
Oficialitățile participante la ceremonia dedicată Zilei Forțelor Aeriene Române (Officials in the ceremony occasioned by the Romanian Air Force Day)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 642 ori.
Participanți la ceremonie (Officials in the ceremony) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 634 ori.
General-maior Ion Aurel Stanciu, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, adresându-se audienței (Major General Ion Aurel Stanciu, chief of the Air Force Staff, addresses to the audiance)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 635 ori.
Generalul Stanciu îl decoreazã pe nepotul aviatorului Aurel Vlaicu (General Stanciu decorates Aurel Vlaicu's nephew)- foto Petricã MihalacheAspect din timpul slujbei religioase (Aspect from the religious ceremony)- foto Petricã MihalacheFormaþie de elicoptere IAR-330 SOCAT survoleazã Monumentul Eroilor Aerului (IAR 330 SOCAT helicopters over the Monument of the Air Heroes )- foto Petricã Mihalache
Generalul Stanciu îl decorează pe nepotul aviatorului Aurel Vlaicu (General Stanciu decorates Aurel Vlaicu's nephew)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 735 ori.
Aspect din timpul slujbei religioase (Aspect from the religious ceremony)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 649 ori.
Formație de elicoptere IAR-330 SOCAT survolează Monumentul Eroilor Aerului (IAR 330 SOCAT helicopters over the Monument of the Air Heroes )- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 601 ori.
Formaþie de avioane MiG 21 LanceR survoleazã Monumentul Eroilor Aerului (MiG 21 LanceR over the Monument of the Air Heroes) - foto Petricã MihalacheFormaþia de aeronave de transport C-130 Hercules dã onorul la Monument (C 130 Hercules transport aircrafts over the Monument)- foto Petricã Mihalache Avioanele IAR-99 ªoim dau onorul eroilor aerului (IAR 99 SOIMs over the Monument)- foto Petricã Mihalache
Formație de avioane MiG 21 LanceR survolează Monumentul Eroilor Aerului (MiG 21 LanceR over the Monument of the Air Heroes) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 705 ori.
Formația de aeronave de transport C-130 Hercules dă onorul la Monument (C 130 Hercules transport aircrafts over the Monument)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 629 ori.
Avioanele IAR-99 Șoim dau onorul eroilor aerului (IAR 99 SOIMs over the Monument)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 697 ori.
Elicoptere ale Ministerului Administraþiei ºi Internelor survoleazã Monumentul Eroilor Aerului (Helicopters of the Ministry of Administration and Internals over the Monument)- foto Petricã MihalacheAeronave ale Ministerului Administraþiei ºi Internelor participante la Ziua Aviaþiei (The airplanes of the Ministry of Administration and Internals- in the Aviation Day)Secretarul de stat Aurel Lascu depune o coroanã de flori la Monumentul Eroilor Aerului (State secretary Aurel LAscu lays a wreath at the Monument of the Air Heroes)- foto Petricã Mihalache
Elicoptere ale Ministerului Administrației și Internelor survolează Monumentul Eroilor Aerului (Helicopters of the Ministry of Administration and Internals over the Monument)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 594 ori.
Aeronave ale Ministerului Administrației și Internelor participante la Ziua Aviației (The airplanes of the Ministry of Administration and Internals- in the Aviation Day)
Vizualizat: 579 ori.
Secretarul de stat Aurel Lascu depune o coroană de flori la Monumentul Eroilor Aerului (State secretary Aurel LAscu lays a wreath at the Monument of the Air Heroes)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 581 ori.
Amiralul Gheorghe Marin, ºeful Statului Major General, depune o coroanã de flori în cinstea eroilor aviatori (Admiral Gheorghe Marin chief of General Staff lays a wreath at the Monument of the Air Heroes)- foto Petricã MihalacheConducerea Statului Major al Forþelor Aeriene depune o coroanã de flori la Monumentul Eroilor Aerului (The Air Force Staff leaders lay a wreath at the Monument of the Air Heros))- foto Petricã MihalacheVeteranii de rãzboi depun o coroanã de flori în memoria eroilor aviatori (Veterans lay a wreath in the aviators'memory)- foto Petricã Mihalache
Amiralul Gheorghe Marin, șeful Statului Major General, depune o coroană de flori în cinstea eroilor aviatori (Admiral Gheorghe Marin chief of General Staff lays a wreath at the Monument of the Air Heroes)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 715 ori.
Conducerea Statului Major al Forțelor Aeriene depune o coroană de flori la Monumentul Eroilor Aerului (The Air Force Staff leaders lay a wreath at the Monument of the Air Heros))- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 672 ori.
Veteranii de război depun o coroană de flori în memoria eroilor aviatori (Veterans lay a wreath in the aviators'memory)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 652 ori.