Ceremonia militară de la Monumentul Eroilor Aerului (Military ceremony at the Monument of the Air Heroes)

Aeronave ale Ministerului Administraþiei ºi Internelor participante la Ziua Aviaþiei (The airplanes of the Ministry of Administration and Internals- in the Aviation Day)

Aeronave ale Ministerului Administrației și Internelor participante la Ziua Aviației (The airplanes of the Ministry of Administration and Internals- in the Aviation Day)