In Memoriam (In Memoriam)- foto SMFTCãpitanul Mark GARNER (Captain Mark Garner)- foto SMFTMaistrul militar specialist EOD Tony RANDOLPH (Petty Officer Tony Randolph, EOD specialist)- foto SMFT
In Memoriam (In Memoriam)- foto SMFT
Vizualizat: 830 ori.
Căpitanul Mark GARNER (Captain Mark Garner)- foto SMFT
Vizualizat: 834 ori.
Maistrul militar specialist EOD Tony RANDOLPH (Petty Officer Tony Randolph, EOD specialist)- foto SMFT
Vizualizat: 1047 ori.
Doamna Jeri GUTHRIE-CORN, Însarcinatul cu Afaceri ad-interim al SUA la Bucureºti se adreseazã audienþei (Mrs. Jeri Guthrie-Corn, the US ad-interim charge of affairs in Bucharest adresses to the audiance) - foto SMFTGeneralul-maior Dan GHICA-RADU înmâneazã reprezentantului comandantului USAREUR, general de brigadã Martin BELLINI, Emblema de Onoare a Forþelor Terestre, acordatã cãpitanului Mark Garner (Major General Dan Ghica Radu offers the Emblem of Honor for Captain Mark Garner to the USAEUR commander representative, Brigade General Martin Bellini)- foto SMFTColonelul Vicent CLARK, comandantul Unitãþii Mobile 8, primeºte de la ºeful SMFT Emblema de merit „In Slujba Pãcii” clasa a III-a, acordatã maistrului militar Tony RANDOLPH (Colonel Vincent Clark, the 8th Mobile Unit commander receives the Embleme of Merit "In slujba pacii" 3rd class offered to Petty Officer Tony Randolph by the chief of the Romanian Land Forces Staff) - foto SMFT
Doamna Jeri GUTHRIE-CORN, Însarcinatul cu Afaceri ad-interim al SUA la București se adresează audienței (Mrs. Jeri Guthrie-Corn, the US ad-interim charge of affairs in Bucharest adresses to the audiance) - foto SMFT
Vizualizat: 824 ori.
Generalul-maior Dan GHICA-RADU înmânează reprezentantului comandantului USAREUR, general de brigadă Martin BELLINI, Emblema de Onoare a Forțelor Terestre, acordată căpitanului Mark Garner (Major General Dan Ghica Radu offers the Emblem of Honor for Captain Mark Garner to the USAEUR commander representative, Brigade General Martin Bellini)- foto SMFT
Vizualizat: 736 ori.
Colonelul Vicent CLARK, comandantul Unității Mobile 8, primește de la șeful SMFT Emblema de merit „In Slujba Păcii” clasa a III-a, acordată maistrului militar Tony RANDOLPH (Colonel Vincent Clark, the 8th Mobile Unit commander receives the Embleme of Merit "In slujba pacii" 3rd class offered to Petty Officer Tony Randolph by the chief of the Romanian Land Forces Staff) - foto SMFT
Vizualizat: 834 ori.
Aspecte de la ceremonial (Aspect from the ceremony)- foto SMFTGerald JACOBS, preotul Joint Task Force-East, rosteºte o rugãciune (During the pray held by Gerald Jacobs, the Joint Task Force East priest)- foto SMFT
Aspecte de la ceremonial (Aspect from the ceremony)- foto SMFT
Vizualizat: 689 ori.
Gerald JACOBS, preotul Joint Task Force-East, rostește o rugăciune (During the pray held by Gerald Jacobs, the Joint Task Force East priest)- foto SMFT
Vizualizat: 745 ori.