Coborârea din avion a Drapelului de luptã al Batalionului 26 Infanterie (The 26th Infanntry Battalion Combat Flag is taken out from the aircraft) ªeful Statului Major al Forþelor Terestre ºi comandantul Batalionului 26 Infanterie trec în revistã  formaþia (Chief of Land Forces Staff and the 26th Infantry Battalion commander review the formation)Oficialii participanþi la ceremonialul de la Craiova (Officials in the ceremony in Craiova)
Coborârea din avion a Drapelului de luptă al Batalionului 26 Infanterie (The 26th Infanntry Battalion Combat Flag is taken out from the aircraft)
Vizualizat: 826 ori.
Șeful Statului Major al Forțelor Terestre și comandantul Batalionului 26 Infanterie trec în revistă formația (Chief of Land Forces Staff and the 26th Infantry Battalion commander review the formation)
Vizualizat: 824 ori.
Oficialii participanți la ceremonialul de la Craiova (Officials in the ceremony in Craiova)
Vizualizat: 766 ori.
ªeful Statului Major al Forþelor Terestre, generalul-maior Dan Ghica Radu, le ureazã bun venit Scorpionilor roºii (Chief of Land Forces Staff Major General Dan Ghica Radu welcomes Scorpionii rosii)Comandantul Batalionului 26 Infanterie, locotenent-colonel Gabriel Toma, pe timpul intonãrii Imnului de stat(The 26th Infantry Battalion commander, LT COL Gabriel Toma during the tune of the State Anthem)Apelul solemn al Scorpionilor roºii (Solemn call of Scorpionii rosii)
Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul-maior Dan Ghica Radu, le urează bun venit Scorpionilor roșii (Chief of Land Forces Staff Major General Dan Ghica Radu welcomes Scorpionii rosii)
Vizualizat: 723 ori.
Comandantul Batalionului 26 Infanterie, locotenent-colonel Gabriel Toma, pe timpul intonării Imnului de stat(The 26th Infantry Battalion commander, LT COL Gabriel Toma during the tune of the State Anthem)
Vizualizat: 1025 ori.
Apelul solemn al Scorpionilor roșii (Solemn call of Scorpionii rosii)
Vizualizat: 873 ori.
Defilarea militarilor sosiþi din Irak (Parade of the militaries coming from Iarq)
Defilarea militarilor sosiți din Irak (Parade of the militaries coming from Iarq)
Vizualizat: 797 ori.