Ceremonie de repatriere a Batalionului 21 Vânători de Munte din Afganistan (The repatriation ceremony of the 21st Mountain Battalion from Afghanistan)

Secretarul de stat Dan Tãtaru felicitã un militar de la Batalionul 21 Vânãtori de Munte decorat de Preºedintele României (State Secretary Dan Tataru congratulates a military who was decorated by the President of Romania)- foto Petricã Mihalache

Secretarul de stat Dan Tătaru felicită un militar de la Batalionul 21 Vânători de Munte decorat de Președintele României (State Secretary Dan Tataru congratulates a military who was decorated by the President of Romania)- foto Petrică Mihalache