Ceremonie publică cu ocazia Zilei Imnului (Național Public ceremony occasioned by the National Anthem Day)

Defilarea militarilor focºãneni la ceremonialul dedicat Zilei Imnului Naþional - foto Dina Catalin

Defilarea militarilor focșăneni la ceremonialul dedicat Zilei Imnului Național - foto Dina Catalin