Ceremonie publică cu ocazia Zilei Imnului (Național Public ceremony occasioned by the National Anthem Day)

Muzica militarã a garnizoanei Brãila ºi garda de onoare pe timpul intonãrii Imnului naþional al României - foto Viorel Calenciuc

Muzica militară a garnizoanei Brăila și garda de onoare pe timpul intonării Imnului național al României - foto Viorel Calenciuc