Ceremonie publică cu ocazia Zilei Imnului (Național Public ceremony occasioned by the National Anthem Day)

Oficialitãþi ºi public prezent la ceremonie în Piaþa Independenþei din Brãila - foto Viorel Calenciuc

Oficialități și public prezent la ceremonie în Piața Independenței din Brăila - foto Viorel Calenciuc