Aspecte de la Piața Arcul de Triumf (Aspects from Piata Arcul de Triumf)

Preºedintele României primeºte onorul de la ºeful Statului Major General

Președintele României primește onorul de la șeful Statului Major General