Înălțări în grad la instituțiile militare de învățământ (Appointments in rank at the military high education institutions)

Aspect de la ceremonia de absolvire de la Academia Forþelor Navale (Graduation ceremony at the Navy Academy)- foto ªtefan Ciocan

Aspect de la ceremonia de absolvire de la Academia Forțelor Navale (Graduation ceremony at the Navy Academy)- foto Ștefan Ciocan