Înălțări în grad la instituțiile militare de învățământ (Appointments in rank at the military high education institutions)

Secretarul de stat Aurel Ionel Lascu la ceremonia de absolvire, la Academia Forþelor Navale (State Secretary Aurel Ionel Lascu during the ceremony at the Navy Academy)- foto ªtefan Ciocan

Secretarul de stat Aurel Ionel Lascu la ceremonia de absolvire, la Academia Forțelor Navale (State Secretary Aurel Ionel Lascu during the ceremony at the Navy Academy)- foto Ștefan Ciocan