Înălțări în grad la instituțiile militare de învățământ (Appointments in rank at the military high education institutions)

Aspect din timpul defilãrii absolvenþilor, la Academia Forþelor Navale (The Navy Academy's graduates)- foto ªtefan Ciocan

Aspect din timpul defilării absolvenților, la Academia Forțelor Navale (The Navy Academy's graduates)- foto Ștefan Ciocan