90 de ani de la înființarea armei tancuri (The 90th celebration of Tanks Service)

Înmânarea de distincþii comandanþilor de batalioane de tancuri (The Tank Battalion Commanders are awarded with distinctions) - foto Marian Rãdulescu

Înmânarea de distincții comandanților de batalioane de tancuri (The Tank Battalion Commanders are awarded with distinctions) - foto Marian Rădulescu