Ceremonie religioasã la Mausoleul de la Mãrãºeºti (Religios ceremony at Marasesti Mausoleum)- foto Dina CãtãlinComandantul Bg. 8 Art. Mx. - Gl. bg. dr. Damian F. ºi locþiitorul comandantului Bg. 282 I.Mc. - Col. dr. Ciuca N. (Brigade General Damian F.Commander of the 8th Artillery Brigade and Colonel Ciuca N. Deputy Commander of the 282nd Mechanized Infantry Brigade)- foto Dina CãtãlinComandantul garnizoanei Focºani - Gl. bg. dr. Damian F. ºi Prefectul judeþului Vrancea, Raluca Dan, salutã Garda de Onoare - foto Dina Cãtãlin
Ceremonie religioasă la Mausoleul de la Mărășești (Religios ceremony at Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cătălin
Vizualizat: 529 ori.
Comandantul Bg. 8 Art. Mx. - Gl. bg. dr. Damian F. și locțiitorul comandantului Bg. 282 I.Mc. - Col. dr. Ciuca N. (Brigade General Damian F.Commander of the 8th Artillery Brigade and Colonel Ciuca N. Deputy Commander of the 282nd Mechanized Infantry Brigade)- foto Dina Cătălin
Vizualizat: 743 ori.
Comandantul garnizoanei Focșani - Gl. bg. dr. Damian F. și Prefectul județului Vrancea, Raluca Dan, salută Garda de Onoare - foto Dina Cătălin
Vizualizat: 599 ori.
Coroane de flori depuse în incinta Mausoleului Mãrãºeºti (Wreaths inside Marasesti Mausoleum)- foto Dina CãtãlinDefilarea Gãrzii de Onoare în faþa Mausoleului de la Mãrãºeºti (The Guard of Honor in frony of Marasesti Mausoleum)- foto Dina CãtãlinMuzica militarã prezintã onorul la Mausoleul de la Mãrãºeºti (The Military Band presents the honor at Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cãtãlin
Coroane de flori depuse în incinta Mausoleului Mărășești (Wreaths inside Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cătălin
Vizualizat: 649 ori.
Defilarea Gărzii de Onoare în fața Mausoleului de la Mărășești (The Guard of Honor in frony of Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cătălin
Vizualizat: 558 ori.
Muzica militară prezintă onorul la Mausoleul de la Mărășești (The Military Band presents the honor at Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cătălin
Vizualizat: 530 ori.
Garda de Onoare la Mausoleul de la Mãrãºeºti (Guard of Honor at Marasesti Mausoleum)- foto Dina CãtãlinGarda de Onoare la Monumentul Ecaterinei Teodoroiu (Guard of Honor at Ecaterina Teodoroiu's Monument)- foto Dina CãtãlinMilitarii garnizoanei Focºani depun coroane de flori la Mausoleul de la Mãrãºeºti (Militaries from Focsani garrison lay wreaths at Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cãtãlin
Garda de Onoare la Mausoleul de la Mărășești (Guard of Honor at Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cătălin
Vizualizat: 577 ori.
Garda de Onoare la Monumentul Ecaterinei Teodoroiu (Guard of Honor at Ecaterina Teodoroiu's Monument)- foto Dina Cătălin
Vizualizat: 705 ori.
Militarii garnizoanei Focșani depun coroane de flori la Mausoleul de la Mărășești (Militaries from Focsani garrison lay wreaths at Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cătălin
Vizualizat: 636 ori.
Muzica militarã intoneazã imnul naþional la Mausoleul de la Mãrãºeºti (The Military Band performs the Anthem at Marasesti Mausoleum)- foto Dina CãtãlinMuzica militarã intoneaza imnul naþional la Monumentul Ecaterinei Teodoroiu (The Military Band performs the Anthem at Ecaterina Teodoroiu's Monument)  - foto Dina Cãtãlin
Muzica militară intonează imnul național la Mausoleul de la Mărășești (The Military Band performs the Anthem at Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cătălin
Vizualizat: 572 ori.
Muzica militară intoneaza imnul național la Monumentul Ecaterinei Teodoroiu (The Military Band performs the Anthem at Ecaterina Teodoroiu's Monument) - foto Dina Cătălin
Vizualizat: 625 ori.