Comemorarea a 92 de ani de la „Bătălia de la Mărășești” (The Marasesti Battle's 92nd commemoration)

Ceremonie religioasã la Mausoleul de la Mãrãºeºti (Religios ceremony at Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cãtãlin

Ceremonie religioasă la Mausoleul de la Mărășești (Religios ceremony at Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cătălin