Comemorarea a 92 de ani de la „Bătălia de la Mărășești” (The Marasesti Battle's 92nd commemoration)

Comandantul garnizoanei Focºani - Gl. bg. dr. Damian F. ºi Prefectul judeþului Vrancea, Raluca Dan, salutã Garda de Onoare - foto Dina Cãtãlin

Comandantul garnizoanei Focșani - Gl. bg. dr. Damian F. și Prefectul județului Vrancea, Raluca Dan, salută Garda de Onoare - foto Dina Cătălin