Comemorarea a 92 de ani de la „Bătălia de la Mărășești” (The Marasesti Battle's 92nd commemoration)

Coroane de flori depuse în incinta Mausoleului Mãrãºeºti (Wreaths inside Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cãtãlin

Coroane de flori depuse în incinta Mausoleului Mărășești (Wreaths inside Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cătălin