Comemorarea a 92 de ani de la „Bătălia de la Mărășești” (The Marasesti Battle's 92nd commemoration)

Muzica militarã prezintã onorul la Mausoleul de la Mãrãºeºti (The Military Band presents the honor at Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cãtãlin

Muzica militară prezintă onorul la Mausoleul de la Mărășești (The Military Band presents the honor at Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cătălin