Comemorarea a 92 de ani de la „Bătălia de la Mărășești” (The Marasesti Battle's 92nd commemoration)

Garda de Onoare la Mausoleul de la Mãrãºeºti (Guard of Honor at Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cãtãlin

Garda de Onoare la Mausoleul de la Mărășești (Guard of Honor at Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cătălin