Comemorarea a 92 de ani de la „Bătălia de la Mărășești” (The Marasesti Battle's 92nd commemoration)

Muzica militarã intoneazã imnul naþional la Mausoleul de la Mãrãºeºti (The Military Band performs the Anthem at Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cãtãlin

Muzica militară intonează imnul național la Mausoleul de la Mărășești (The Military Band performs the Anthem at Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cătălin