Vizita oficială a șefului SMG în SUA (Chief of General Staff in official visit in the United States of America)

Amiralul Marin se întâlneºte cu ofiþerii români din echipa de legãturã de la USCENTCOM (Admiral Marin meets the Romanian Officers from the Liaison Team at USCENTCOM )- foto SUA

Amiralul Marin se întâlnește cu ofițerii români din echipa de legătură de la USCENTCOM (Admiral Marin meets the Romanian Officers from the Liaison Team at USCENTCOM )- foto SUA