Vizita oficială a șefului SMG în SUA (Chief of General Staff in official visit in the United States of America)

La ªcoala de instruire a militarilor pentru nave rapide de suprafaþã (At the Training School)- foto Kathryn Whittenberger

La Școala de instruire a militarilor pentru nave rapide de suprafață (At the Training School)- foto Kathryn Whittenberger