Ziua Porților Deschise (The Day of the Open Gates)

Exerciþii demonstrative (Demonstrative exercises)- foto ªtefan Ciocan

Exerciții demonstrative (Demonstrative exercises)- foto Ștefan Ciocan