Ziua Porților Deschise (The Day of the Open Gates)

Vizitatori în portul militar Constanþa(Visitors in Constanta military port)- foto ªtefan Ciocan

Vizitatori în portul militar Constanța(Visitors in Constanta military port)- foto Ștefan Ciocan