Ziua Porşilor Deschise (The Day of the Open Gates)

Aspect de la Ziua Porþilor Deschise(Aspect from the Open Gates Day) - foto ªtefan Ciocan

Aspect de la Ziua Porşilor Deschise(Aspect from the Open Gates Day) - foto ªtefan Ciocan