Prima zi de tabără (The first day)

Cercetaºii ascultã instrucþiunile (The scouts are listening for the instructions)- foto Mihaela Iliescu

Cercetașii ascultă instrucțiunile (The scouts are listening for the instructions)- foto Mihaela Iliescu