Festivitatea de deschidere a taberei (Opening ceremony)- foto Cristian DumitrescuLocþiitorul Academiei Forþelor Aeriene "Henri Coandã", comandorul Mircea Vodã, ºi Comandantul taberei, Maiorul Mihaela Iliescu, pe timpul festivitãþii de deschidere (Major Mihaela Iliescu, commander of the Camp and Commander Mircea Voda, deputy commander of the Air Force Academy during the opening ceremony)- foto Cristian DumitrescuCercetaºii pregãtiþi pentru deschiderea oficialã a taberei (The scouts are ready for the opening ceremony)- foto Gelu Miron
Festivitatea de deschidere a taberei (Opening ceremony)- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1179 ori.
Locțiitorul Academiei Forțelor Aeriene "Henri Coandă", comandorul Mircea Vodă, și Comandantul taberei, Maiorul Mihaela Iliescu, pe timpul festivității de deschidere (Major Mihaela Iliescu, commander of the Camp and Commander Mircea Voda, deputy commander of the Air Force Academy during the opening ceremony)- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1395 ori.
Cercetașii pregătiți pentru deschiderea oficială a taberei (The scouts are ready for the opening ceremony)- foto Gelu Miron
Vizualizat: 1285 ori.
Comandantul taberei trece în revistã detaºamentul taberei - foto Gelu Miron (The Camp commander reviews the detachment)Comandantul taberei primeºte raportul de la comandantul de pluton - foto Gelu Miron (The Platoon commander reports to the Camp commander)Detaºamentul taberei pregãtit pentru începerea activitãþii - foto Cristian Dumitrescu (The detachment is ready to begin the activity)
Comandantul taberei trece în revistă detașamentul taberei - foto Gelu Miron (The Camp commander reviews the detachment)
Vizualizat: 1213 ori.
Comandantul taberei primește raportul de la comandantul de pluton - foto Gelu Miron (The Platoon commander reports to the Camp commander)
Vizualizat: 1267 ori.
Detașamentul taberei pregătit pentru începerea activității - foto Cristian Dumitrescu (The detachment is ready to begin the activity)
Vizualizat: 1203 ori.
Cercetaºii viziteazã Academia Forþelor Aeriene "Henri Coandã" (The Scouts in visit to "Henri Coanda" Air Force Academy)- foto Cristian DumitrescuTinerii cercetaºi interesaþi de  facilitãþile oferite de Academia Forþelor Aeriene "Henri Coandã"  (The Scouts are interested in the facilities from "Henri Coanda" Air Force Academy)- foto Gelu MironColonelul Dumitru Dinu prezintã cercetaºilor facilitãþile academiei (Colonel Dumitru Dinu presents the Academy's facilities)- foto Cristian Dumitrescu
Cercetașii vizitează Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" (The Scouts in visit to "Henri Coanda" Air Force Academy)- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1263 ori.
Tinerii cercetași interesați de facilitățile oferite de Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" (The Scouts are interested in the facilities from "Henri Coanda" Air Force Academy)- foto Gelu Miron
Vizualizat: 1170 ori.
Colonelul Dumitru Dinu prezintă cercetașilor facilitățile academiei (Colonel Dumitru Dinu presents the Academy's facilities)- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1315 ori.
Aspecte de la vizitarea Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apãrare (Visit to the Defense Resources Management Regional Department)- foto Cristian DumitrescuCercetaºii viziteazã Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apãrare (Aspect from the visit to Defense Resources Management Regional Department) - foto Cristian DumitrescuÎn drum spre Muzeul Primei ªcoli Româneºti - din ªcheii Braºovului (On the way to the First Romanian School Museum)- foto Cristian Dumitrescu
Aspecte de la vizitarea Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare (Visit to the Defense Resources Management Regional Department)- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1258 ori.
Cercetașii vizitează Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare (Aspect from the visit to Defense Resources Management Regional Department) - foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1157 ori.
În drum spre Muzeul Primei Școli Românești - din Șcheii Brașovului (On the way to the First Romanian School Museum)- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1203 ori.
Cercetaºii în bancile Primei ªcoli Româneºti (The scouts are in visit to the First Romanian School)- foto Gelu MironProfesorul Nicolae Olteanu oferã explicaþii cercetaºilor pe timpul vizitei la Muzeul Primei ªcoli Româneºti (Professor Nicolae Olteanu speaks about the First Romanian School Museum)- foto Cristian DumitrescuO binemeritatã pauzã... (An well deserved breaktime)- foto Cristian Dumitrescu
Cercetașii în bancile Primei Școli Românești (The scouts are in visit to the First Romanian School)- foto Gelu Miron
Vizualizat: 1240 ori.
Profesorul Nicolae Olteanu oferă explicații cercetașilor pe timpul vizitei la Muzeul Primei Școli Românești (Professor Nicolae Olteanu speaks about the First Romanian School Museum)- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1189 ori.
O binemeritată pauză... (An well deserved breaktime)- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1343 ori.