A II-a zi de tabără (The second day)

Locþiitorul Academiei Forþelor Aeriene "Henri Coandã", comandorul Mircea Vodã, ºi Comandantul taberei, Maiorul Mihaela Iliescu, pe timpul festivitãþii de deschidere (Major Mihaela Iliescu, commander of the Camp and Commander Mircea Voda, deputy commander of the Air Force Academy during the opening ceremony)- foto Cristian Dumitrescu

Locțiitorul Academiei Forțelor Aeriene "Henri Coandă", comandorul Mircea Vodă, și Comandantul taberei, Maiorul Mihaela Iliescu, pe timpul festivității de deschidere (Major Mihaela Iliescu, commander of the Camp and Commander Mircea Voda, deputy commander of the Air Force Academy during the opening ceremony)- foto Cristian Dumitrescu