A II-a zi de tabără (The second day)

Colonelul Dumitru Dinu prezintã cercetaºilor facilitãþile academiei (Colonel Dumitru Dinu presents the Academy's facilities)- foto Cristian Dumitrescu

Colonelul Dumitru Dinu prezintă cercetașilor facilitățile academiei (Colonel Dumitru Dinu presents the Academy's facilities)- foto Cristian Dumitrescu