A II-a zi de tabără (The second day)

Aspecte de la vizitarea Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apãrare (Visit to the Defense Resources Management Regional Department)- foto Cristian Dumitrescu

Aspecte de la vizitarea Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare (Visit to the Defense Resources Management Regional Department)- foto Cristian Dumitrescu