A II-a zi de tabără (The second day)

Cercetaºii în bancile Primei ªcoli Româneºti (The scouts are in visit to the First Romanian School)- foto Gelu Miron

Cercetașii în bancile Primei Școli Românești (The scouts are in visit to the First Romanian School)- foto Gelu Miron