A II-a zi de tabără (The second day)

Comandantul taberei trece în revistã detaºamentul taberei - foto Gelu Miron (The Camp commander reviews the detachment)

Comandantul taberei trece în revistă detașamentul taberei - foto Gelu Miron (The Camp commander reviews the detachment)