A II-a zi de tabără (The second day)

Comandantul taberei primeºte raportul de la comandantul de pluton - foto Gelu Miron (The Platoon commander reports to the Camp commander)

Comandantul taberei primește raportul de la comandantul de pluton - foto Gelu Miron (The Platoon commander reports to the Camp commander)