A II-a zi de tabără (The second day)

Detaºamentul taberei pregãtit pentru începerea activitãþii - foto Cristian Dumitrescu (The detachment is ready to begin the activity)

Detașamentul taberei pregătit pentru începerea activității - foto Cristian Dumitrescu (The detachment is ready to begin the activity)