A II-a zi de tabără (The second day)

Primele impresii ale cercetaºilor împartãºite mass-mediei locale (The first impresions are told to the local journalists)- foto Cristian Dumitrescu

Primele impresii ale cercetașilor împartășite mass-mediei locale (The first impresions are told to the local journalists)- foto Cristian Dumitrescu