A III-a zi de tabără (The third day)

Cercetaºii regleazã înãlþatorul armamentului individual de infanterie (The scouts adjust the infantry individual armament)  - foto Cristian Dumitrescu

Cercetașii reglează înălțatorul armamentului individual de infanterie (The scouts adjust the infantry individual armament) - foto Cristian Dumitrescu