A IV-a zi de tabără (The fourth day)

Cercetaºii îl aplaudã pe comandantul ºcolii, comandorul Nicoale Jianu, pentru demonstraþia fãcutã (The scouts are applading Commander Nicolae Jianu, the School commander for his demonstration)- foto Cristian Dumitrescu

Cercetașii îl aplaudă pe comandantul școlii, comandorul Nicoale Jianu, pentru demonstrația făcută (The scouts are applading Commander Nicolae Jianu, the School commander for his demonstration)- foto Cristian Dumitrescu