A IV-a zi de tabără (The fourth day)

Cercetaºii împreunã cu conducerea ªcolii de Aplicaþie pentru Aviaþie a Forþelor Aeriene (The scouts and the leaders of the Air Force Training School)- foto Gelu Miron

Cercetașii împreună cu conducerea Școlii de Aplicație pentru Aviație a Forțelor Aeriene (The scouts and the leaders of the Air Force Training School)- foto Gelu Miron