A IV-a zi de tabără (The fourth day)

Împreunã cu piloþii ºi mecanicul avionului AN-2 (After the landing together with the crew)- foto Gelu Miron

Împreună cu piloții și mecanicul avionului AN-2 (After the landing together with the crew)- foto Gelu Miron