A IV-a zi de tabără (The fourth day)

Istoricul ªcolii de Aplicaþie pentru Forþele Aeriene prezentat de cpt. cdor.dr. Marius Nicoarã (Captain Commander Marius Nicoara presents the history of the Air Force Training School)- foto Cristian Dumitrescu

Istoricul Școlii de Aplicație pentru Forțele Aeriene prezentat de cpt. cdor.dr. Marius Nicoară (Captain Commander Marius Nicoara presents the history of the Air Force Training School)- foto Cristian Dumitrescu