Marșul Fanfarei Militare pe itinerarul Parcul Teatrului Național-Piața Ovidiu, Constanța ( The Military Band on march from Parcul Teatrului National towards Piata Ovidiu, Constanta)

Fanfara militarã în formaþie pe bulevard (The Military Band on march)- foto ªtefan Ciocan

Fanfara militară în formație pe bulevard (The Military Band on march)- foto Ștefan Ciocan