Marșul Fanfarei Militare pe itinerarul Parcul Teatrului Național-Piața Ovidiu, Constanța ( The Military Band on march from Parcul Teatrului National towards Piata Ovidiu, Constanta)

Muzica militarã rãsunã în Constanþa (The Military Band on march in Constanta)  - foto ªtefan Ciocan

Muzica militară răsună în Constanța (The Military Band on march in Constanta) - foto Ștefan Ciocan