Marșul Fanfarei Militare pe itinerarul Parcul Teatrului Național-Piața Ovidiu, Constanța ( The Military Band on march from Parcul Teatrului National towards Piata Ovidiu, Constanta)

Spectatori ºi totodatã participanþi la sãrbãtoarea militarã  (Watching the Military Band on march)- foto ªtefan Ciocan

Spectatori și totodată participanți la sărbătoarea militară (Watching the Military Band on march)- foto Ștefan Ciocan